1. dec, 2016

De mantelzorgvluchteling

Gescheven door Lisette Radsma, eigenaar en oprichter van Zorgen doen wij Samen

 

Van de week werd ik gebeld door Betty, een mantelzorger met de vraag of er een vergoedingsregeling bestaat voor de kosten die ze maakt doordat ze dagelijks voor haar moeder zorgt.

Sinds ze mantelzorger is kan Betty het financieel niet meer rond krijgen. Ze maakt OV reiskosten omdat haar moeder niet op fietsafstand woont. Daarbij komt dat Betty een dag minder is gaan werken om beter voor haar moeder te kunnen zorgen.   

Ik had ik daar niet meteen een antwoord op omdat er geen algemene mantelzorgvergoeding is. Er zijn wel mogelijkheden en om hier achter te komen had ik meer informatie nodig.

Hoe komt dat?

Doordat iedere gemeente zelf bepaalt wat ze doen met mantelzorgvergoeding krijg je de situatie dat gemeente A wel een tegemoetkoming heeft voor mantelzorg en gemeente B niet.

Of de ene zorgverzekering heeft wel een mantelzorgvergoeding in het aanvullend pakket, terwijl de andere zorgverzekeraar die vergoeding niet aanbiedt.

Wellicht handig om nu uit te zoeken welke zorgverzekeraar de best dekkende aanvullende verzekering voor mantelzorgvergoeding heeft, aangezien nu alle zorgpremies van 2017 bekend zijn.

Op de site van zorgwijzer heb je een overzicht van de vergoedingen voor vervangende mantelzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg

 

Nog even op een rijtje wat de verdere mogelijkheden zijn:

 

PGB

De mantelzorger kan aanspraak maken op betaling vanuit het persoonsgebondenbudget van de zorgvrager.

 

Belastingaftrek

Als je mantelzorger bent voor je naaste binnen hetzelfde huishouden kan er gebruik worden gemaakt van de zorgkosten belastingaftrek.

 

Kinderbijslag

Ben je mantelzorger van je thuiswonende kind dat ernstig ziek of gehandicapt is, dan kan je in aanmerking komen voor een dubbele kinderbijslag. Dit bedrag is een bijdrage voor de kosten van de opvoeding en verzorging.

Ben je alleenstaand of alleenverdiener met een thuiswonend kind dat ernstig ziek of gehandicapt is, dan is er de mogelijkheid dat je daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag krijgt.

 

Tegemoetkoming

Voor extra zorgkosten kan je bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Doordat de criteria hiervoor niet zijn vastgelegd, bepaalt iedere gemeente zelf welke regelingen worden toegepast.

 

Reiskostenvergoeding

Er zijn gemeenten die reiskosten voor een mantelzorger met bijstanduitkering vergoeden, maar ook hier bestaan er geen vaste criteria voor. Iedere gemeente bepaalt dit zelf.

Er is een mogelijkheid om reiskosten van de belasting af te trekken als je partner voor langere tijd wordt opgenomen, maar ook daar komt niet iedereen voor in aanmerking.

Wat wel goed geregeld is dat er gratis een OV begeleiderskaart aangevraagd kan worden als diegene die je verzorgt niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizenJe kunt dan gratis meereizen: ovbegeleiderskaart.nl

 

 

Nadat ik Betty verder heb kunnen helpen en het duidelijk werd dat ze in een gemeente woont zonder mantelzorgvergoeding, grapte ze cynisch dat ze samen met haar moeder ging verhuizen naar een mantelzorgvriendelijke gemeente.

Het zal mij niks verbazen als ik t.z.t. een mail van haar krijg met een adreswijziging naar een andere stad. En echt, Betty en haar moeder zullen niet de eersten zijn die “vluchten” naar een gemeente die beter zorgt voor zijn mantelzorgers en hun naasten. 


Heb je vragen inzake mantelzorg of andere zorggerelateerde zaken, stel ze hieronder of neem contact met ons op. Zorgen doe je immers samen!

Lisette


www.zorgendoenwijsamen.nl

www.facebook.com/zorgendoenwijsamen.nl