27. okt, 2016

Geschreven door Ingrid Vente, medeoprichter van Zorgen doen wij Samen en vrijwilliger in een hospice

 

Als je in een hospice werkt, kun je ermee in aanraking komen: mensen wiens situatie zo uitzichtloos is dat er wordt gekeken naar een oplossing om het lijden te verlichten.

 

Hierbij moet je denken aan Euthanasie of Palliatieve sedatie. Deze twee behandelingen worden nog wel eens met elkaar verward of men gaat ervan uit dat dit hetzelfde betekend.

 

Euthanasie: Het actief beëindigen van een leven door een ander. Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt er een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. ( Bron: www.nvve.nl )

 

Palliatieve sedatie: Het toedienen van bewustzijnsverlagende middelen door een arts aan een ernstig zieke patiënt in de terminale fase bij niet meer behandelbare angst, pijn of benauwdheid om deze in een diepe slaap te brengen. ( Bron: www.nvve.nl )

 

Er zit dus wel degelijk verschil in maar ook een grote overeenkomst. In beide gevallen moet een arts ( bij euthanasie zelfs twee ) beoordelen of de patiënt hiervoor in aanmerking komt. En het mag duidelijk zijn dat dit geen makkelijk onderdeel is van zijn of haar werk.

 

Daarbij komt dat in beide gevallen de juiste procedures gevolgd dienen te worden. Maar weet je hoe lastig dat uitleggen is aan familieleden die hun geliefde zien lijden?! Weet je hoe lastig het is om aan een patiënt uit te leggen dat de meneer in de andere kamer inderdaad “aan de pomp ligt” ( gesedeerd )en dat zijn eigen situatie nog niet uitzichtloos genoeg is. “Hoezo?” vraagt hij. “Ik heb toch kanker en ben uitbehandeld en heb overal pijn? Is dat niet genoeg dan?”

 

Ik weet nu hoe lastig dit is en ik weet ook dat het niet de taak van de vrijwilliger is om dit verder toe te lichten of te onderbouwen. Alleen als je ‘s avonds om half 11 aan bed zit omdat meneer er niet van kan slapen, dan heb je er wel mee te maken.

 

Conclusie die we samen hebben getrokken die avond is dat het een ingewikkeld vraagstuk is en dat we morgen maar weer kijken wat het wordt, uitzichtloos of niet.

 

Mochten er mensen zijn die hier mee te maken hebben of meer willen weten, de site van NVVL ( Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde )geeft je over beide onderwerpen veel informatie. Dit zodat je weet wat je wel en niet kunt verwachten en zodat je de arts begrijpt bij het nemen van hele moeilijke beslissingen.

 

Ingrid

www.zorgendoenwijsamen.nl

www.facebook.com/zorgendoenwijsamen.nl