8. sep, 2016

Geschreven door Lisette Radsma, oprichter en eigenaar van Zorgen doen wij Samen

 

Op de blogpagina van Mantelzorgelijk http://bit.ly/2bTfTHh zag ik een noodkreet van Esther staan:hoe kan ik als inwonend mantelzorger voorkomen dakloos  te  worden na opname van de zorgvrager?”

Ik lees haar verhaal en concludeer dat ze toch echt op zoek moet naar een andere  woning. Heel triest, aangezien het al niet makkelijk is voor een mantelzorger en zeker niet voor een inwonende mantelzorger. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om als mantelzorger te gaan inwonen.

 

De keus om voor je naaste te gaan verhuizen is ingrijpend en de belasting wordt veelal zwaarder omdat je meer gaat zorgen dan voorheen. Daarbij komt dat het samenwonen financiële gevolgen kan hebben. Denk aan toeslagen die verlaagd kunnen worden en eigen bijdragen die juist weer worden verhoogd. Jezelf goed laten informeren voordat je de keuze gaat maken om te gaan inwonen is van belang als je niet voor “verrassingen” wilt komen te staan, zoals in het geval van Esther.

 

Als je wilt gaan inwonen als mantelzorger is het raadzaam om allereerst te informeren of je medehuurder kan worden, zodat je na opnamen of overlijden van de zorgvrager kan blijven wonen in het huis. Bij Esther werd dit niet toegestaan omdat ze voor haar vader zorgt en niet voor haar partner of echtgenoot. Bij ouder en kind wordt medehuurschap veelal niet toegestaan. Er zijn uitzonderingen: als je als kind nooit het ouderlijk huis hebt verlaten; je ouder bent dan 30 jaar en er sprake is van een mantelzorgrelatie. Men noemt dit een 'duurzaam gemeenschappelijk huishouden' en op deze voorwaarden kan je wèl medehuurder worden.

 

Dan is er nog een mogelijkheid dat de zorgvrager bij de mantelzorger gaat inwonen. Hierbij geldt natuurlijk hetzelfde financiële verhaal als wanneer de mantelzorger bij de zorgvrager gaat inwonen. Met het enige verschil dat de mantelzorger na opname of overlijden van de zorgvrager uiteraard geen andere woning hoeft te zoeken.

 

Hopelijk heeft Esther snel een oplossing gevonden. Zoals ik al zei.....het is al zwaar genoeg.

Lisette

www.zorgendoenwijsamen.nl

www.facebook.com/zorgendoenwijsamen.nl