8. aug, 2016

Betaalde mantelzorg

Geschreven door Lisette Radsma, oprichter en eigenaar van Zorg- en Dienstverleningsbureau Zorgen doen wij Samen 

Vorige week kwam ik in de media de term “Betaalde mantelzorg” een aantal keren tegen. Het irriteerde mij. Hoezo betaald? Een mantelzorger zorgt onbetaald voor iemand waar hij/zij een persoonlijke band mee heeft en is niet beroepsmatig aan het zorgen. Dus deze benaming klopt niet. Even een korte uitleg:

Doordat ouderen steeds langer thuis willen, maar óók moeten blijven wonen, wordt de periode van zorg thuis zwaarder en langer. Door bezuinigingen kan professionele thuiszorg niet alle zorg aanbieden die hiervoor nodig is en de mantelzorger kan niet alles opvangen. Er is dus vraag naar zorg dat de mantelzorger ontlast en de zorgvrager de mogelijkheid biedt om thuis te blijven wonen. Deze zorg noem je “Respijtzorg” en dus géén “Betaalde mantelzorg.

 

Zorgelijk

Het Nationale Ouderenfonds noemt Respijtzorg een zorgelijke ontwikkeling en tot op zekere hoogte kan ik hierin meegaan. Niet alle ouderen kunnen zich betaalde zorg veroorloven. Daarnaast zeggen ze, is er ook een gevaar van een mogelijke verschuiving: laten de nu onbetaalde mantelzorgers zich straks betalen voor verleende zorg? Ook spreekt men over ondernemers die er vooral op uit zijn geld te verdienen en maakt men zich zorgen om de kwetsbare ouderen die hier de dupe van kunnen worden. Iedereen kan immers deze vorm van zorg aanbieden. Wat nu? Hoe kun je dit ondervangen?

 

Vrijwilligers

Daar heb ik over nagedacht. Voor de mensen die zich betaalde zorg niet kunnen veroorloven, bieden wij MaatjevoorNop. Een aantal mensen vraagt zich af of wij nu niet een dief van onze eigen portemonnee zijn. Buiten het feit dat wij betaalde zorg leveren, zien wij het aanbieden van vrijwilligers als een maatschappelijke plicht omdat de overheid het hier laat afweten. Je kunt dan achterover in je stoel leunen omdat de overheid dit maar moet regelen, maar dat is niet de visie van ZdwS. Iedereen heeft recht op zorg!

 

Kwaliteit waarborgen

Omdat wij als zorgonderneming kwaliteit willen leveren was ik blij met de richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg. Hierin staan de eisen waaraan je moet voldoen als zorgaanbieder. Maar na die te hebben doorgenomen kwam ik tot de conclusie dat deze niet waren gericht op Respijtzorg. Ik heb de vraag wat de specifieke kwaliteitseisen zijn voor het aanbieden van Respijtzorg, aan de inspectie gesteld. Als antwoord kreeg ik dat ze toezichthouder zijn en ze zelf geen eisen stellen. Ik moest mij maar aansluiten bij een brancheorganisatie, die gaan hierover. Snapt u het nog? Ik wel! Want er zijn blijkbaar nog geen landelijke richtlijnen voor Respijtzorg. De brancheorganisatie die zij adviseerden...leuk en aardig, maar of die wat voor ons kan betekenen?! Respijtzorg heb ik er niet tussen zien staan. Daarbij komt, dat als jij je wilt aansluiten bij zo'n brancheorganisatie, veel moet betalen. Dat geld hebben wij niet omdat wij een kleine organisatie zijn. Maar ik ben niet voor één gat te vangen en wil nu samen met andere Respijtzorg-aanbieders een keurmerk ontwikkelen. Een keurmerk dat goede Respijtzorg waarborgt van zorgverleners en vrijwilligers. Een uitdaging! Wordt vervolgt....

Lisette

www.zorgendoenwijsamen.nl

www.facebook.com/zorgendoenwijsamen.nl