21. jul, 2016

Geschreven door Lisette Radsma, oprichter van Zorgen doen wij Samen

De jaren dat ik aan het bed stond vond ik het belangrijk om te ontwikkelen en niet te hospitaliseren, zoals ze dat zo mooi noemen. En je moet wel, aangezien het in de zorg constant in beweging is. Helaas komt dit niet altijd ten goede van de patiënt/cliënt en heb ik in situaties gewerkt waar ik absoluut niets mee te maken wilde hebben. Met name in de thuiszorg waar ik volgens een strak tijdschema moest werken. Binnen 5 minuten moest ik bij een cliënt insuline spuiten die verlegen zat om een praatje. Een eenzame vrouw die blij was iemand te zien....ook al was ik weer een vreemd gezicht.

Zo heb ik talloze voorbeelden en heb indertijd de stap genomen om in de kraamzorg te gaan werken. Maar daar kwamen ook de bezuinigingen om de hoek kijken. Eerste kindje met borstvoeding met maar 45 uurtjes kraamzorg terwijl je wel zeker 68 uur nodig hebt om te begeleiden en ondersteunen. Ik voelde mij er niet meer happy bij. Ik wilde mijn werk goed doen en met veel kunst en vliegwerk lukte dit wel, maar vraag niet hoe. Dit moest anders, daar was ik van overtuigd. Nu ben ik in de gelegenheid om zorg te gaan verlenen vanuit mijn eigen visie en missie door te starten met Zorgen doen wij Samen.

Laat het nu ook de tijd zijn dat er een nieuwe trend door zorgland waait waar ik erg blij mee ben: passende zorg voor de cliënt en niet voor de organisatie. Dat is nou juist waar ik naar streef! Voeg daar de nieuwe termvernieuwend zorgenaan toe en het plaatje is voor mij compleet. Dus de zorg leveren waar ik achter sta in een jas van deze tijd, daar word ik happy van.

Maar wat houdt cliëntgericht en vernieuwend zorgen voor ZdwS in?

Omdat wij kwalitatief goede zorg willen leveren werken wij kleinschalig en in de regio. De lijntjes worden hierdoor kort gehouden zodat er ad hoc op situaties kan worden ingesprongen.

Rol en functies veranderen. Nieuwe taken voor de zorgprofessional in de zorg zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken met mantelzorgers. Dit maakt je vak als zorgprofessional nog leuker dan dat het al is. Doordat de functie verandert bieden wij kennisbevordering aan. Niet alleen voor de zorgprofessional, maar ook voor de mantelzorger, die is immers een zorgervaringsprofessional.

Cliënt heeft de regie in handen. Een hele belangrijke stelregel voor ZdwS; het draait om de cliënt! De zorg sluit aan op wat de cliënt nodig heeft en niet andersom.

De technologie is de toekomst in de zorg. Het gaat onder andere om beeldcommunicatie, monitoring, zelfzorg en allerlei digitale platforms voor medische samenwerking. Op dit moment is ZdwS hier volop mee bezig. Het is in ontwikkeling en staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste stappen zijn gezet.

Dit alles op een rijtje te hebben gezet maakt het geloof in de toekomst van Zorgen doen wij Samen nog sterker dan het al was. Ik volg mijn passie en doe waar ik goed in ben. Zo hoop ik de wereld voor een aantal mensen die zorg nodig hebben mooier te laten kleuren.

Lisette

www.zorgendoenwijsamen.nl

www.facebook.com/zorgendoenwijsamen.nl